telewizja przemysłowa

 - kamery ip


CO, GDZIE I KIEDY

Fundacja ARTES zaprasza osoby z niepełnosprawnością w obrębie narządu ruchu do udziału w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Artes powstał 15 grudnia 2003 r. Jest pierwszym w Krakowie warsztatem skierowanym do osób z niepełnosprawnością w obrębie narządu ruchu, podobnie jak inne warsztaty zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną swoich uczestników.

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, z wyjątkiem środy kiedy to warsztat jest czynny po południu od godziny 13 do 19.

W ramach warsztatu prowadzone są następujące zajęcia:

pracownia internetowa, pracownia rękodzieła, pracownia plastyczna, pracownia grafiki komputerowej, warsztaty europejskie - nauka języków obcych (angielski, francuski, włoski), warsztaty literackie, teatralne, filmowe, muzyczne, gimnastyka rehabilitacyjna, pokonywanie barier architektonicznych, trening umiejętności społecznych, opieka psychologiczna dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny, opieka medyczna.

W zajęciach może brać udział osoba dorosła z niepełnosprawnością w obrębie narządu ruchu, mieszkająca w Krakowie, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Warsztat finansowany jest ze środków PFRON.

31-056 Kraków, ul. Estery 3, domofon nr 7 tel./fax: 012 292 60 20 kom. 0601 571 919

Zabacz zdjęcia z poszczególnych warsztatów: grafiki komputerowej, pracowni internetowej, malarstwa i rękodzieła

STRONY UCZESTNIKÓW

Niektórzy z uczestników warsztatów internetowych założyło swoje prywatne strony www, na których dzielą się z innymi swoimi zainteresowaniami. Poniżej znajdują się linki do stron, które już zagościły w Internecie.

Ogrody muzy Euterpe - strona Krzysztofa Łojka Czarodziejski Ogród - strona Justyny Janickiej


www.ip.pl | fundacja | terapia zajęciowa | niepełnosprawni |