telewizja przemysłowa

 - kamery ip


Program i warunki nauczania

Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się na ulicy Estery 3 w Krakowie. Pomieszczenia, w których się znajduje są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również Fundacja posiada samochód umożliwiających transport osób niepełnosprawnych.

Zajęcia odbywają się w czterech pracowniach. W pracowni rękodzieła i plastycznej uczestnicy zajęć wykorzystują tradycyjne techniki tkackie, pracują na krośnie lub ramkach tkackich, a także malują. Ich dzieła można nabyć w sklepiku "Dzieło Ręki", który znajduje się na miejscu. W pracowniach komputerowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt - komputery i laptopy, uczestnicy uczą się praktycznej obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz grafiki komputerowej. Dodatkowo w Warsztacie prowadzone są zajęcia językowe (nauka języka angielskiego, francuskiego i włoskiego) oraz warsztaty rozwijające zainteresowania - literackie, filmowe, teatralne, muzyczne. Na zajęciach z aktywnej rehabilitacji osoby niepełnosprawne uczą się między innymi jak być samodzielnymi i aktywnymi, jak sprawnie się poruszać i pokonywać napotykane na drodze bariery architektoniczne. Trening umiejętności życiowych i społecznych pomaga im lepiej radzić sobie z codziennymi i urzędowymi sprawami. Osoby przychodzące do Warsztatu objęte są opieką lekarza rehabilitacji i psychologa. Uczestnicy Warsztatu biorą udział w wycieczkach, zarówno po Krakowie jak i poza miasto. Są także zaangażowani w organizowanie różnego rodzaju imprez, np. spotkań poetyckich.


www.ip.pl | fundacja | terapia zajęciowa | niepełnosprawni |